Privatlivspolitik

Privatlivspolitik

Dataansvarlig:

Roze Avenue (rozeavenue.dk)
Lundagervej 45B
DK-8723 Løsning
CVR: 37628174
Seneste opdatering: 27. april 2022

1. Introduktion

Denne politik om indsamling og behandling af personoplysninger og brug af cookies ("datapolitikken") beskriver, hvordan Roze Avenue, CVR -nr. ("Roze Avenue", "rozeavenue.dk", "os", "vi" eller "vores"), når den dataansvarlige indsamler og behandler personoplysninger om:

a) kunder
b) medarbejdere hos vores kunder
c) personer, der går i dialog med Roze Avenue om ethvert fremtidigt kunde/leverandørforhold
d) jobansøgere
e) brugere af webstedet rozeavenue.dk
f) leverandører
b) ansatte hos vores leverandører

Når du går ind i nogle af ovenstående dialog- eller brugerscenarier og giver os dine personlige data, accepterer du, at denne datapolitik gælder.

På samme måde accepterer du, at denne datapolitik er gældende, når du bruger vores produkt og giver dine personlige data til os.

2. Hvilke personoplysninger indsamler vi og til hvilke formål?

2.1 Når du bruger vores websteder, har du mulighed for at godkende et antal cookies, som er beskrevet mere detaljeret i den forbindelse. Disse oplysninger omfatter bl.a. din browsertype, din IP -adresse, din adfærd og oplysninger om din computertype ("Cookiedata"). Vi bruger generelt Cookiedata til at forbedre vores produkt, opnå viden om kundens præferencer, forbedre konverteringen på vores websted og udføre målrettet markedsføring. De specifikke cookies er angivet og beskrevet på vores websted.

2.2 Når du handler med os, indsamler og behandler vi personoplysninger om dig for at kunne levere det givne produkt og modtage din online betaling. Disse data er indsamlet af os, men leveret af dig og inkluderer navn, adresse, e -mail og telefonnummer ("Generelle kundedata").

2.3 Vi beder dig ikke om at indtaste eller angive følsomme personoplysninger nogen steder i din kontakt med os på vores websted, kommentarfelter, i e -mailkorrespondance, supportchat eller lignende felter, der kan gøres tilgængelige for dig. Vi kalder følsomme personoplysninger som oplysninger, der omfatter race, etnisk oprindelse, religion eller filosofisk overbevisning, seksuel orientering, sundhed, politisk mening, bankoplysninger eller fagforeningsmedlemskab.

2.4 Generelt e -mailkorrespondance, private data i form af navn og e -mail -adresse og personlige data, der kan fremgå af indholdet af e -mailen og den nævnte e -mail -signatur ("Generelle kundedata"), vil blive gemt i medarbejdernes mailklienter (en .com) med Roze Avenue.

2.5 Roze Avenue gemmer personlige data fra samarbejdspartnere, leverandører og virksomheder. Det kan være personoplysninger, der leveres til Roze Avenue i forbindelse med generel digital korrespondance, tilbud, udkast til aftaler, licenser osv. ("Generelle leverandørdata").

3. Hvad er grundlaget for vores behandling?

3.1 Vores behandling af cookiedata udføres, så Roze Avenue kan udføre sine legitime interesser i at forbedre brugeroplevelsen, når de bruger vores produkt og vores websted, og tilbyde vores kunder de mest relevante tilbud gennem marketinginitiativer.

3.2 Vores behandling af generelle kundedata udføres, da behandlingen er nødvendig for at udføre aftalen om køb og brug af vores tjenester og/eller produkter og for at udføre struktureret og professionel nøglekontostyring.

3.3 Vores behandling af generelle leverandørdata er nødvendig for at opretholde et fagligt samarbejde, dialog og købsaftaler med vores leverandører og partnere.

4. Videregiver vi dine personlige data til andre?

4.1 Vi videregiver kun dine personoplysninger til andre, hvis lovgivningen tillader det. Dine personlige data videregives ikke til en tredjepart til markedsføringsformål, medmindre vi har opnået din forudgående accept (men se afsnit 4.2).

4.2 Vi bruger eksterne virksomheder som leverandører til at levere vores tjenester på den bedst mulige måde. Disse eksterne leverandører kaldes databehandlere, og i visse tilfælde behandler de dine personoplysninger i forbindelse med deres levering af tjenester til os. Vores databehandlere behandler kun dine personoplysninger i henhold til vores instruktioner og i overensstemmelse med de lovpligtige krav vedrørende databehandlere og i henhold til denne datapolitik.

5. Hvor længe opbevarer vi dine personlige data?

5.1 Vi sørger for regelmæssigt at slette dine personoplysninger, når de ikke længere er relevante for de formål, som vi indsamlede dem til. Vi opbevarer dog dine personoplysninger i det omfang lovgivningen kræver det, hvilket f.eks. er tilfældet med bogføringsdata omfattet af den danske bogføringslov.

6. Hvad er dine rettigheder som registreret?

6.1 Som registreret har du en række rettigheder, som vi kan hjælpe dig med. Dine rettigheder omfatter følgende:

(a) Du har ret til at få adgang til hvilke personoplysninger om dig, vi behandler, til hvilke formål vi behandler dataene, og hvis vi videregiver personoplysningerne til andre.

(b) Du har ret til at få rettet forkerte personlige oplysninger om dig.

(c) I visse tilfælde har du ret til at have slettet visse af dine personlige data.

(d) I visse tilfælde har du ret til at have begrænset behandlingen af dine personoplysninger, så vi kun opbevarer dine personoplysninger i en given periode.

(e) Du har ret til såkaldt dataportabilitet af de personoplysninger, du har givet os, hvad angår de personoplysninger, vi har indsamlet baseret på dit samtykke, eller fordi vi kræver, at personoplysningerne foretager en transaktion med dig.

(f) I visse tilfælde har du ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger baseret på årsager og forhold, der påvirker din særlige situation. Hvis vi har indhentet dit samtykke til en del af vores behandling af dine personoplysninger, har du altid ret til at trække dit samtykke tilbage, hvorefter de indsamlede personoplysninger slettes på baggrund af dit samtykke.

6.2 Hvis du vil udøve dine rettigheder som beskrevet i klausulerne ovenfor, skal du kontakte os ved at skrive til følgende e -mail -adresse: gdpr@whiteavnuegroup.dk. Vi besvarer kun GDPR-relateret kommunikation via denne angivne e-mail.

6.3 Vi bestræber os på at gøre alt for at imødekomme dine anmodninger vedrørende vores behandling af personoplysninger. Imidlertid bør en vis behandlingstid forventes afhængigt af sagens kompleksitet. Det er vores mål, at modtaget kommunikation/sager er begyndt at blive behandlet og håndteret inden for 2-3 måneder efter modtagelse af den skriftlige meddelelse.

Hvis du vil klage på trods af dette, kan det sendes til Datatilsynet (www.datatilsynet.dk).

7. Ændringer af denne datapolitik

Internets hurtige udvikling, herunder regler om behandling af personoplysninger og cookies som i f.eks. GDPR betyder, at ændringer i vores behandling af personoplysninger kan være nødvendige. Vi forbeholder os derfor retten til at opdatere og ændre denne datapolitik efter behov. Hvis vi gør det, retter vi datoen for "senest opdateret" på forsiden af denne datapolitik. I tilfælde af væsentlige ændringer offentliggøres de gennem en klar besked på rozavenue.dk.

8. Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til denne datapolitik, eller hvis du ønsker at udøve en eller flere af dine rettigheder, bedes du kontakte os skriftligt på info@rozeavenue.com.